Štrky

Štrky – okrasné a dekoračné štrky

Lámaný kameň, Omieľaný kameň, Okrúhly kameň, Thassos, Mramor, dekoračné štrky rôznych frakcií a farieb


strky

Druhy štrkov 

Štrk – nepevnený zrnitý materiál prírodného pôvodu, ktorý vzniká rozrušením, následným opracovaním a transportom pevnej horniny. Veľkosť jednotlivých zŕn je od 2 mm do 256 mm. Jednotlivé zrná štrkovej veľkosti sa nazývajú obliaky.

  • Najbližšia menšia zrnitostná škála je piesok ( sediment, prírodný nespevnený zrnitý materiál, pozostávajúci z úlomkov minerálnych zŕn alebo hornín veľkosti od 0,064 (1/16 mm) do 2 mm),
  • úlomky väčšie ako 256 mm sa nazývajú balvany alebo klasty ( úlomok horniny akejkoľvek veľkosti)
  • jemnejšie – s triedami 2 – 4 mm garvel, 4 – 64 mm pebble, 64 – 256 mm cobble, viac ako 256 mm boulder.

Na to, aby sa určitý sediment nazýval štrk, musí byť viac ako 30 % častíc ( úlomkov) štrkovej veľkosti z celkového objemu sedimentu. Ak je obsah štrkových klastov menší, používa prívlastok štrkový, s príslušným názvom ( štrkový piesok, štrkový íl). Spevnený ekvivalent štrku sa nazýva zlepenec ( v prípade zaoblených úlomkov) alebo brekcia ( v prípade ostrohranných úlomkov).

Nakoľko výskyt štrkov na zemskom povrchu nie je tak častý ako výskyt pieskov, týmto názvom sa označuje aj komerčná drvina vyrábaná z horniny v kameňolomoch s priemerom zŕn 2 až 15 mm.

Štrky a ich využitie

Štrk má širokú škálu využitia. Ekologické, úsporné a vhodné riešenie – kombinované s dekoratívnymi rastlinami –  pre menšie záhrady uzavreté múrmi, je efektnou náhradou za trávnaté plochy, kde je nedostatok vody či času, neoddeliteľnú súčasť tvorí štrk pri tvorení prechodových zón a chodníkov. Okrasné dekoračné štrky  sa využívajú do skaliek, okrasných záhrad, prípadne okolo hrobov ako dekorácia.