Okrasné skalky

skalka

Skalka – je časť pozemku v záhrade alebo parku. Charakterom úpravy a výsadby napodobňuje časť horskej alebo skalnej prírodnej kompozície. Použitím vhodných alebo špeciálnych doplnkov vyvoláva dojem stepnej krajiny, vresovišťa, rašelinišťa, či vodného toku. Skalku nie je možné vytvoriť všade a za každých okolností, skalka nie je záhon s kameňmi. Pri porušení určitých zásad a umiestnením v nevhodnom prostredí pôsobí skalka rušivo a nevkusne a znehodnocuje inak dobre upravenú záhradu. Rozdiel medzi skalkou a záhonom spočíva v tom, že skalka má vyčnievajúce kamene na svahu zatiaľ čo záhon tvoria ploské kamene na rovine.

Kde vybudovať okrasné skalky?

V rozšírení skaliek bráni predovšetkým náročná údržba, náročnosť na vkus a znalosti architekta. Najvýhodnejšie je vybudovať skalku pri dome, jazierku, terase alebo odpočívadle, odkiaľ na ňu budeme mať pekný výhľad. Na skalku sú najvhodnejšie svahovité časti záhrady.

Aký kameň je vhodný do okrasnej skalky?

Nemenej dôležitý je výber skál do skalky. Pri jej realizácii sa obvykle používa umelý alebo prirodzený kameň a štrk. Kameň v skalke má zabrániť splavovaniu pôdy a pomocou kameňov vytvárame vhodné miesta pre výsadbu rastlín. Správne umiestnenie kameňov zadržuje časť vlahy a poskytuje  rastlinám čiastočný tieň. Pri pestovaní kyslomilných skalničiek je vhodná napr. rula, žula, pieskovec alebo kremitý zlepenec. Pri vápnomilných skalničkách volíme vápenec, dolomit, travertín alebo vápnitý zlepenec.

Pri výbere skál do skalky dbáme na zásaditosť hornín. Pre kyslomilné rastliny použijeme žulu, granodiorit, rulu, fylity, svory, kremité zlepence a rôznofarebné bridličnaté horniny. Pre vápnomilné rastliny volíme  vápence, vápencové zlepence, dolomitové vápence, dolomity, travertíny a pod.

Výber kameňov do skalky

Ponúkame široký výber skál, umelý alebo prirodzený kameň a štrk, rula, žula, pieskovec, kremitý zlepenec, vápenec, dolomit, travertín, granodiorit, fylity, svory, rôznofarebné bridličnaté horniny.